Monday, 15 December 2008

АНУ-д хөдөлмөрийн бүтээмжийн хэмжээ урьдчилан тооцоолсон хэмжээнээс давлаа

АНУ-д хөдөлмөрийн бүтээмжийн хэмжээ урьдчилан
тооцоолсон хэмжээнээс давлаа

МОСКВА [2008-05-07 18:52:45] – Хөдөө аж ахуйн салбарыг оролцуулалгүйгээр АНУ-д хөдөлмөрийн бүтээмж 2008 оны эхний улиралд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2,2%-аар өссөн болохыг Хөдөлмөрийн Яамнаас нь мэдэгджээ.
Шинжээчид үйлдвэрлэлийн өсөлтийг 1,5% байна гэж урьдчилан тооцож байсан байна.
2007 оны 4-р улиралд АНУ-ийн хөдөлмөрийн бүтээмж эхний улирлынхаасаа 1,8%-аар буурч байсан гэнэ.
Ажиллах хүчний өртөг АНУ-д 2008 оны эхний улиралд 2,2% байлаа.
Энэ оны эхний улиралд цагийн ажлын хөлс 1,8%-аар багассан байна.

No comments:

Post a Comment